Kto będzie opróżniał kosze uliczne na drogach powiatowych w Jarosławiu?

Dodane: 1 lutego 2024 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. informuje, że w związku z brakiem umowy na opróżnianie koszy ulicznych z Powiatowym Zarządem Dróg w Jarosławiu (nie została podpisana) zaprzestaje opróżniania koszy ulicznych, usytuowanych przy drogach powiatowych, zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu. Umowa na opróżnianie koszy ulicznych była podpisywana w latach poprzednich, natomiast na rok 2024 odmówiono jej podpisania. 

Na początku stycznia 2024 r. oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. została złożona i pozostała bez odpowiedzi. Za niedogodności spowodowane brakiem działania Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w wyżej wymienionym zakresie Spółka i Miasto Jarosław nie odpowiadają.