Informacja o kosztach wynagrodzeń

Dodane: 15 kwietnia 2024 r.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o wysokich kosztach osobowych oraz wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o., dbając o dobre imię Spółki przedstawiam faktyczne koszty dotyczące wyżej wymienionych tematów.

Jak wynika z przedstawionych danych, mimo upływu lat i postępującej inflacji, koszty wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. w 2023 roku są mniejsze niż w roku 2010.  

Średnie miesięczne wynagrodzenie na osobę brutto na koniec 2023 roku wynosiło 4 630,17zł (na stanowisku nierobotniczym – 5 035,73zł,  na stanowisku robotniczym – 4 224,60zł) w sytuacji, gdzie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r. w oparciu o art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zawarte w obwieszczeniu Prezesa GUS wyniosło w Polsce 7 444,39zł, a woj. Podkarpackim 6 133,96 zł.