Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

odpady komunalne zmieszane:

zabudowa jednorodzinna:  raz w tygodniu
zabudowa wielorodzinna: co najmniej dwa razy w tygodniu
nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady: co najmniej jeden raz w tygodniu

odpady pochodzące z selektywnej zbiórki:

(odpady z papieru, szkła, tw. sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych)
– w zabudowie jednorodzinnej raz na miesiąc, zaś od maja do września dwa razy w miesiącu,
– z nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – raz na miesiąc,
– w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu.

HARMONOGRAM

Pod adresem url, znajduje się zbiorczy harmonogram odbioru odpadów na terenie miasta Jarosławia. 
W zestawieniu tabelkowym znajduje się informacja o rocznych terminach odbioru odpadów komunalnych:
– zmieszanych,
– surowców wtórnych,
– zużytego kompletnego sprzetu RTV/AGD, odpadów wielkogabarytowych, opon,
– odpadów zielonych po wcześniejszym zgłoszeniu (16 621 63 87).

* Harmonogram dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz firm z odbiorem odpadów 1 raz w tygodniu.
Odbiór odpadów zmieszanych z innych nieruchomości i firm (z częstotliwością inną niż 1 raz w tygodniu) po uzgodnieniu z operatorem odbioru odpadów na terenie miasta Jarosławia -PGKiM  w Jarosławiu Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163, tel. 16 621 63 87.