Administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Jarosław

Od dnia 01.01.2019r. administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Jarosław zostało powierzone spółce Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Interesanci w sprawach lokali komunalnych będą przyjmowani w biurach spółki JPK przy ul. Przemyska 15 na dotychczasowych zasadach. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30. Kontaktowe numery telefonów pozostają bez zmian.

Jednocześnie zarząd spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. dziękuje wszystkim najemcom lokali komunalnych za dotychczasową współpracę w zakresie administrowania lokalami komunalnymi.