Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. administruje
w sposób optymalny nieruchomościami w obrębie których, funkcjonuje 100 Wspólnot Mieszkaniowych, zlokalizowanych m. in. na osiedlach: Wojska Polskiego, Pułaskiego, Zielińskiego, Piłsudskiego, Słoneczne, Jagiellonów, Legionów czy 1000-lecia. W związku z tym, nieustannie podejmuje decyzje mające wpływ na racjonalne gospodarowanie obiektami mieszkalnymi, wysłuchuje głosów lokalnych mieszkańców i rozwiązuje aktualne problemy z jakimi boryka się Wspólnota. Obsługując rzetelnie i całościowo budynki Wspólnot Mieszkaniowych, Spółka zapewnia bezpieczeństwo oraz wpływa na komfort życia wszystkich lokatorów. Co więcej, stale wzrastająca liczba administrowanych nieruchomości jest przykładem efektywnej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie, zadowolenia klientów. Przedsiębiorstwo administrując budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, przyczynia się nie tylko do poprawy ich stanu technicznego, estetycznego oraz użytkowego, ale również z uwagi na skalę oraz zróżnicowanie zarządzanego zasobu – poprawy wizerunku Naszego Miasta.

Zakres czynności dotyczących administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych przez Spółkę obejmuje:

 • administrowanie,
 • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali terenu nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli i najemców w lokalach niewyodrębnionych
 • i weryfikowanie stanu prawnego, faktycznego lokali oraz nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej,
 • zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi,
 • zapewnienie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej,
 • a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych, urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie księgowości wspólnej (ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków
 • i innych opłat publiczno-prawnych),
 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnot przed sądami,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego, jego korekt i rozliczeń,
 • pobieranie i windykacja opłat należnych od właścicieli.

Dodatkowo, jarosławskie PGKiM Sp. z o. o. świadczy usługi dotyczące konserwacji, drobnych napraw
i remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz utrzymania zieleńca na terenie przynależnym do niego.

Pracownicy Administracji Wspólnot Mieszkaniowych PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o., zajmujący się bieżącymi czynnościami odnośnie obsługi i opieki nad lokalami, są także osobami pierwszego kontaktu w razie wszelkich pytań oraz zaistniałych niedogodności. Posiadając odpowiednie kompetencje poparte wieloletnią praktyką, aktywnie wspierają proces administrowania tymi obiektami.

Administrowanie Cmentarzami Komunalnymi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. jest administratorem Cmentarzy Komunalnych na terenie Miasta Jarosławia, zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej 1, ul. Krakowskiej 19, ul. Szczytniańskiej 94b,ul. Bocznej Sanowej 5 i ul. Pruchnickiej. Prowadzi również Zakład Pogrzebowy przy ul. Cmentarnej 1 oferujący kompleksowe usługi dotyczące ceremonii pogrzebowych, oparte na wieloletnim doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz profesjonalnym zapleczu technicznym. Biorąc pod uwagę szczególny charakter prowadzonej działalności, pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny. Do dyspozycji są m. in.: specjalistyczny karawan umożliwiający transport osób zmarłych do pomieszczeń chłodniczych znajdujących się na Cmentarzach przy ul. Krakowskiej 19 i ul. Szczytniańskiej 94b, namiot pogrzebowy czy melex udostępniany w ramach konduktu żałobnego. W swojej ofercie Spółka zapewnia m. in.: usługę kremacyjną – złożenie urny z prochami może odbyć się na „Nowym” Cmentarzu, gdzie usytuowane jest kolumbarium liczące 81 nisz. 

Spółka posiada również Pawilony handlowe w obrębie Cmentarzy Komunalnych: przy ul. Cmentarnej 1, ul. Krakowskiej 19 i ul. Szczytniańskiej 94b, w których prowadzona jest sprzedaż artykułów funeralnych obejmująca np.: znicze, kwiaty, wiązanki, dodatkowo Pawilon handlowy przy ul. Cmentarnej 1 w swoim asortymencie oferuje sprzedaż trumien i urn.  

Wszelkie informacje dotyczące zasad funkcjonowania Cmentarzy Komunalnych w Jarosławiu dostępne są w regulaminie i instrukcji tych nekropolii, a także w siedzibie Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. Szczytniańskiej 94b. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowej GROBONET, dostępnej pod adresem jaroslaw.grobonet.com, pozwalającej użytkownikom wyszukanie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na e-mapie jarosławskich nekropolii komunalnych. System umożliwia ponadto zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu przez dysponenta grobu, a także zamówienie całorocznej lub jednorazowej usługi sprzątania i utrzymania grobu. Można też zapalić wirtualny znicz. Na stronie jarosławskiego Grobonetu znajdziemy także wykaz nekrologów osób, których pochówek odbędzie się na jednym z miejskich Cmentarzy Komunalnych, regulamin nekropolii oraz obowiązujący cennik opłat za korzystanie z cmentarzy oraz urządzeń cmentarnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Zakres czynności dotyczących administrowania Cmentarzami Komunalnymi przez Spółkę obejmuje:

 • kompleksowe usługi dotyczące ceremonii pogrzebowych,
 • całodobowy dyżur telefoniczny pod nr tel.: 781 446 176,
 • prowadzenie Pawilonów handlowych w obrębie Cmentarzy,
 • dostępność na platformie internetowej GROBONET,
 • wykonywanie 2 osobowych piwniczek cmentarnych oraz ramek przy grobach ziemnych

Dane kontaktowe

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15
Kierownik Zakładu: tel. 887 780 484,  tel. 16 624 47 53

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

tel.16 624 47 54 – administratorzy
tel.16 624 47 32 – administratorzy
tel. 16 621 58 82 – Księgowość Czynszowa
tel. 16 624 47 42 – Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Administracja Zasobami Mieszkań Komunalnych (JPK sp. z o.o.)

tel.16 624 47 56, tel.16 624 47 55

Administracja Cmentarzy Komunalnych

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Szczytniańska 94B

Czynne  w dni robocze od godz. 7:00 – 15:00
Przyjęcie stron: wtorek, czwartek od 8:00 – 13:00
tel. 885 660 484

Obsługa Grobonet – aktualizacja danych, zdjęć

e-mail: cmentarz@pgkimjaroslaw.pl

Zakład Pogrzebowy

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Cmentarna 1

tel. 16 621 55 63
tel. 697 862 330
CAŁODOBOWO tel. 781 446 176
e-mail: cmentarna@pgkimjaroslaw.pl

Godziny pracy pawilonów przy Cmentarzach Komunalnych w Jarosławiu:

ul. Cmentarna 1
poniedziałek-piątek: 7:00 – 17:00
sobota-niedziela: 8:00 – 16:00
ul. Krakowska 19
poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00
sobota-niedziela: 9:00 – 16:00
ul. Szczytniańska 94 b
poniedziałek-piątek: 7:00 – 15:00
sobota: 9:00 – 16:00
niedziela: 9:00 – 16:00