Zakład Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. administruje  w sposób optymalny nieruchomościami w obrębie których, funkcjonuje 100 Wspólnot Mieszkaniowych, zlokalizowanych m. in. na osiedlach: Wojska Polskiego, Pułaskiego, Zielińskiego, Piłsudskiego, Słoneczne, Jagiellonów, Legionów czy 1000-lecia. W związku z tym, nieustannie podejmuje decyzje mające wpływ na racjonalne gospodarowanie obiektami mieszkalnymi, wysłuchuje głosów lokalnych mieszkańców i rozwiązuje aktualne problemy z jakimi boryka się Wspólnota. Obsługując rzetelnie i całościowo budynki Wspólnot Mieszkaniowych, Spółka zapewnia bezpieczeństwo oraz wpływa na komfort życia wszystkich lokatorów. Co więcej, stale wzrastająca liczba administrowanych nieruchomości jest przykładem efektywnej współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie, zadowolenia klientów. Przedsiębiorstwo administrując budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, przyczynia się nie tylko do poprawy ich stanu technicznego, estetycznego oraz użytkowego, ale również z uwagi na skalę oraz zróżnicowanie zarządzanego zasobu – poprawy wizerunku Naszego Miasta.

Dodatkowo, PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. świadczy usługi dotyczące konserwacji, drobnych napraw i remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz utrzymania zieleńca na terenie przynależnym do niego.

Pracownicy Administracji Wspólnot Mieszkaniowych PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o., zajmujący się bieżącymi czynnościami odnośnie obsługi i opieki nad lokalami, są także osobami pierwszego kontaktu w razie wszelkich pytań oraz zaistniałych niedogodności. Posiadając odpowiednie kompetencje poparte wieloletnią praktyką, aktywnie wspierają proces administrowania tymi obiektami. 

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. administruje lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi należącymi do zasobów Gminy Miejskiej Jarosław.

Dane kontaktowe

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

Kierownik Zakładu:

tel. 887 780 484,  tel. 16 624 47 53

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

tel.16 624 47 54
tel.16 624 47 32

tel. 16 621 58 82 – Księgowość Czynszowa
tel. 16 624 47 42 – Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Administracja Zasobami Mieszkań Komunalnych (Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.)

tel.16 624 47 56, tel.16 624 47 55

Administracja Cmentarzy Komunalnych

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Szczytniańska
Czynne  w dni robocze od godz. 7:00 – 15:00

Przyjęcie stron: wtorek, środa, czwartek od 8:00 – 13:00
tel. 885 660 484

Obsługa Grobonet – aktualizacja danych, zdjęć    
e-mail: cmentarz@pgkimjaroslaw.pl

Zakład Pogrzebowy

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Cmentarna 1

tel. 16 621 55 63
tel. 697 862 330
CAŁODOBOWO tel. 781 446 176
e-mail: cmentarna@pgkimjaroslaw.pl

Godziny pracy pawilonów przy Cmentarzach Komunalnych w Jarosławiu:

ul. Cmentarna 1
poniedziałek-piątek: 7:00 – 17:00
sobota-niedziela: 8:00 – 16:00

ul. Krakowska 19
poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00
sobota-niedziela: 9:00 – 16:00

ul. Szczytniańska 94 b
poniedziałek-piątek: 7:00 – 15:00
sobota: 10:00 – 14:00
niedziela: nieczynne